Agrest (Ribes uva-crispa)

Agrest (o naukowych nazwach Ribes uva-crispa, jest gatunkiem Ribes . Pochodzi z Europy, północno-zachodniej Afryki, zachodniej, południowej i południowo-wschodniej Azji. Krzewy agrestu wytwarzają jadalne owoce i są uprawiane zarówno w celach komercyjnych, jak i krajowych. Chociaż zazwyczaj umieszczane jako podgatunek w obrębie Ribes, kilku taksonomów traktuje Grossularia jako oddzielny gatunek, chociaż możliwe są hybrydy pomiędzy agrestem a czarną porzeczką. Podrodzaj Grossularia różni się nieco od porzeczek, głównie kolcowatymi łodygami, a w tym, że ich kwiaty rosną od jednego do trzech razem na krótkich łodygach, a nie w rasach. Jest to jeden z kilku podobnych gatunków w podgatunku Grossularia; w odniesieniu do innych gatunków pokrewnych, patrz strona rodzaju Ribes.