Dziczyzna

Łoś (Alces alces)

26 marca 2019 0

Łoś (Ameryka Północna) lub łoś euroazjatycki (Europa) (Alces alces) jest największym zachowanym gatunkiem w rodzinie jeleniowatych. Łoś...

Jeleniowate (jeleniowate)

26 marca 2019 0

Jeleniowate (pojedyncze i mnogie) są ssakami przeżuwaczy tworzących rodzinę jeleniowatych. Gatunki z rodziny Cervidae obejmują jelenie białe...

Antelopea (Artiodactyla)

26 marca 2019 0

Antelopea to termin odnoszący się do wielu parzystokopytnych gatunków kopytnych występujących w różnych regionach Afryki i Eurazji. Anteny...

Caribou (Rangifer tarandus)

25 marca 2019 0

Karibu, znane również jako renifery i dzikie renifery w Europie i Eurazji, tego samego gatunku? Rangifer tarandus? to średniej wielkości kopytny...

Mule deer (Odocoileus)

25 marca 2019 0

jeleń mułowy (Odocoileus hemionus) jest jeleniem autochtonicznym dla zachodniej Ameryki Północnej; jego nazwa pochodzi od jego uszu, które są...

Łoś (Cervus canadensis)

25 marca 2019 0

Łoś lub wapiti (Cervus canadensis) jest jednym z największych gatunków jeleniowatych lub jeleniowatych na świecie i jednym z największych...