Wołowina Beefalo (Bos taurus X Bison bison)

Beefalo są płodnym potomstwem hybrydowym bydła domowego, na ogół samcem w zarządzanych obecnie programach hodowlanych, Bos taurus i żubrem amerykańskim, zwykle samicą w zarządzanych obecnie programach hodowlanych, Bison bizonem (ogólnie nazywanym bizonem w USA). Rasa została stworzona w celu połączenia cech obu zwierząt do produkcji wołowiny. Beefalo to przede wszystkim bydło w genetyce i wyglądzie, przy czym stowarzyszenie rasowe definiuje pełne bydło jako bizonowe o genetyce 3?8 (37,5%), podczas gdy zwierzęta o wyższym udziale procentowym genetyki żubrów nazywane są "hybrydami bizonów".