Mleko

Jako produkt rolny mleko jest pozyskiwane od ssaków w okresie ciąży lub wkrótce po niej i wykorzystywane jako pokarm dla ludzi. W 2011 roku gospodarstwa mleczarskie na całym świecie wyprodukowały około 730 milionów ton mleka, z 260 milionów krów mlecznych. Indie są największym na świecie producentem i konsumentem mleka, jednak ani eksport, ani import mleka. Nowa Zelandia, 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, Australia i Stany Zjednoczone są największymi na świecie eksporterami mleka i przetworów mlecznych. Chiny i Rosja są największymi na świecie importerami mleka i przetworów mlecznych. Na całym świecie jest ponad 6 miliardów konsumentów mleka i przetworów mlecznych. Ponad 750 milionów ludzi żyje w gospodarstwach mleczarskich. Mleko jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do poprawy żywienia i bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie w krajach rozwijających się. Ulepszenia w zakresie technologii produkcji zwierzęcej i mleczarskiej stanowią istotną obietnicę zmniejszenia ubóstwa i niedożywienia na świecie.