Osmerus (Osmerus mordax)

Tęczowy smelt, Osmerus mordax, jest gatunkiem ryb z rodziny Osmeridae. Jego rozmieszczenie jest okrężne, i został wprowadzony do Wielkich Jezior, a stamtąd przedostał się w różne inne miejsca. Walleye, pstrąg i inne większe ryby padają ofiarą tego smelt. Tęczowy zapach preferuje młode ciscoes, zooplankton i inne małe organizmy. Są to anadromiczne tarliska wiosenne i preferują czyste strumienie z lekkim przepływem i lekkim zamuleniem. Tęczowy smelt napotyka na kilka barier. Są słabymi pływakami i nie są w stanie pokonać większości drabinek rybnych. Zapobiega to ich przedostawaniu się przez zapory do strumieni źródlanych, w których się rozmnażają. Wzrost erozji i zapór wodnych pomaga zdziesiątkować populację smeltowców w latach 80. Obecnie planuje się podjęcie prób ograniczenia zapór i pomocy w kontroli erozji. Przy obecnych wysiłkach na rzecz ograniczenia wpływu człowieka na ten i wiele innych dotkniętych gatunków populacja ponownie wzrasta.