Łubin (Lupinus)

Łubin, powszechnie znany jako łubin lub łubin (Ameryka Północna), jest rodzajem roślin kwitnących w rodzinie roślin strączkowych, Fabaceae. Rodzaj ten obejmuje ponad 200 gatunków, z ośrodkami różnorodności w Ameryce Północnej i Południowej. Mniejsze ośrodki występują w Afryce Północnej i w basenie Morza Śródziemnego. Nasiona różnych gatunków łubinu były wykorzystywane jako pożywienie przez ponad 3000 lat w okolicach Mediterranu (Gladstones, 1970) i aż przez 6000 lat w Andyjskiej górzystej części Andów (Uauy et al., 1995), ale nigdy nie uzyskały takiego samego statusu jak soja czy suchy groszek i inne uprawy impulsowe. Łubin perłowy andyjskiej wyżyny Ameryki Południowej, Lupinus mutabilis, znany lokalnie jako tarwi lub chocho, był uprawiany ekstensywnie, ale wydaje się, że nie było innej świadomej poprawy genetycznej niż selekcja większych i przepuszczalnych dla wody nasion. Użytkownicy moczyli nasiona w bieżącej wodzie, aby usunąć większość gorzkich alkaloidów, a następnie gotowali lub opiekali nasiona, aby stały się jadalne (Hill, 1977; Aguilera i Truer, 1978), lub gotowali je i suszyli, aby uzyskać kirku (Uauy et al., 1995). Jednak dominacja hiszpańska doprowadziła do zmiany nawyków żywieniowych rdzennej ludności, a dopiero niedawno zainteresowanie wykorzystaniem łubinu jako pożywienia zostało odnowione (Hill, 1977).