Czerwone algi (Rhodophyta)

Czerwone algi, czyli Rodofita, są jedną z najstarszych grup glonów eukariotycznych, a także jedną z największych, z około 5.000?6.000 gatunków glonów morskich, głównie wielokomórkowych, w tym wielu znaczących wodorostów morskich. Inne źródła wskazują aż 10.000 gatunków; bardziej szczegółowe liczby wskazują około 4.000 w około 600 rodzajach (3.738 gatunków morskich w 546 rodzajach i 10 rzędach (plus nieklasyfikowalne); 164 gatunki słodkowodne w 30 rodzajach w ośmiu rzędu). Czerwone algi tworzą odrębną grupę charakteryzującą się następującymi cechami: komórki eukariotyczne bez flagelli i centrali, wykorzystujące jako rezerwy żywności polisacharydy florydowe, z fitobiliproteinami jako pigmentami pomocniczymi (nadającymi im czerwony kolor) oraz chloroplastami pozbawionymi zewnętrznej siateczki endoplazmatycznej i zawierającymi niepakowane tyloakoidy. Większość czerwonych alg jest również wielokomórkowa, makroskopijna, morska i rozmnaża się seksualnie. Często mają przemienność pokoleń i mogą mieć raczej trzy, a nie dwa pokolenia.