Produkty rybne

Ryby i produkty rybne są spożywane jako żywność na całym świecie. Wraz z innymi owocami morza, stanowi ono główne źródło wysokiej jakości białka na świecie: 14,16% białka zwierzęcego spożywanych na całym świecie. Ponad miliard ludzi polega na rybach jako głównym źródle białka zwierzęcego. Ryby i inne organizmy wodne są również przetwarzane na różne produkty żywnościowe i nieżywnościowe.