Sandacz - Pikeperch (Sander lucioperca)

Sander (dawniej znany jako Stizostedion) jest rodzajem ryby w rodzinie okoni (Percidae). Znane są również jako "sandacze" z uwagi na ich podobieństwo do ryb w niepowiązanej rodzinie Esocidae (szczupaki). Lokalne nazwy ryb były podstawą wielu nazw geograficznych, takich jak rzeka Suda w Rosji czy wioska Saunags na wybrzeżu Bałtyku.